Giá thành để thiết lập một dự án hoàn chỉnh nhà máy xay xát gạo

Ngày:2020/07/06

Có thể bạn đang có ý tưởng khởi nghiệp xay xát gạo, nhưng vấn đề duy nhất là bạn phải huy động tiền để Thiết lập nhà máy xay lúa. Như trong bất kỳ dự án nào, chi phí thiết lập dự án nhà máy xay xát gạo phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau. Ngoài năng lực, các khía cạnh khác nhau bao gồm trình độ công nghệ, tự động / không tự động, nguyên liệu thô, nhân sự được thuê, bao bì, và nhiều người khác ảnh hưởng đến chi phí.

Điều này hoàn toàn đúng rằng ngân sách nên là điều chính cần xem xét nếu bạn đang muốn thiết lập dự án nhà máy xay xát gạo. Dựa trên ngân sách của bạn, bạn nên lập kế hoạch hoạt động kinh doanh của mình. Nếu bạn có ngân sách tương đối vừa phải, bạn nên có kế hoạch mua máy móc cho phù hợp. Ngân sách phụ thuộc vào nhiều yếu tố như,

Vị trí của nhà máy xay xát gạo

Cơ sở hạ tầng hoặc máy móc hiện đại

Kích thước của công suất hàng ngày

Sơ đồ bố trí

complete rice mill plant

Khi bạn đã quyết định ngân sách, bạn nên tìm kiếm những nơi có thể mua máy móc chất lượng tốt nhất cho việc kinh doanh máy xay lúa của bạn. Bởi vì không có máy móc xay xát gạo hiệu quả, bạn sẽ không thể duy trì công việc kinh doanh trong thời gian dài hơn. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là bạn phải quan tâm đến phần này của doanh nghiệp ngay từ đầu. Sau khi bạn đã xem xét tất cả các điểm đã đề cập, cuối cùng bạn cũng có thể thiết lập nhà máy xay lúa ở vị trí ưa thích của mình.

VICTOR RICE MILL cung cấp danh mục đầu tư toàn diện về quy trình được thiết kế,công suất cao, Nhà máy xay xát gạo hoàn chỉnh hiệu quả năng lượng - từ khâu lấy thóc đến đóng bao và các dịch vụ tại chỗ trên toàn thế giới., làm sạch thóc, chuyển tải thóc / gạo, hủy hoại, vỏ cây, tách thóc, làm trắng / đánh bóng, chấm điểm, đánh bóng,phân loại màu, đóng gói / đóng bao vv.

rice mill plant project

Nhà máy xay gạo hoàn chỉnh chìa khóa trao tay của VICTOR RICE MILL có thể mang lại lợi ích cho người dùng theo những cách sau:

1.Giảm lãng phí và nhân bản tài nguyên do đó tiết kiệm đầu tư.

2.Đảm bảo chất lượng dự án,bao gồm chất lượng máy riêng lẻ.

3.Giảm nhu cầu bảo trì,nó có thể tiết kiệm chi phí của người dùng.

4.Tiêu thụ ít năng lượng hơn và năng suất cao hơn

5.Tích hợp điều khiển thông minh

6.Cài đặt và khởi động nhanh chóng, giảm đáng kể thời gian xây dựng của dự án nhà máy gạo