about victor rice mill

Bảo hành

Phần thân chính của máy được bảo hành một năm ngoại trừ phần dễ mài mòn. ngoài ra các nguyên nhân nhân tạo không nằm trong sự sắp xếp của bảo hành. tuy nhiên, chúng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng chúng tôi theo đuổi sản xuất tiêu chuẩn cao và các sản phẩm đủ tiêu chuẩn, và tất cả các sản phẩm của chúng tôi đã thông qua chứng nhận hệ thống chất lượng.

Nguyên tắc nào chúng tôi nhấn mạnh?

A. chất lượng đầu tiên,khách hàng đầu tiên, dịch vụ đầu tiên
B.ISO9001 – nguồn lợi ích và hiệu quả
C. hương vị của bạn,phẩm chất của tôi,cộng sự tuyệt nhất,tất cả chúng ta cần

bán bảo vệ nhà máy

như một nhà sản xuất đủ điều kiện,chúng tôi trực tiếp bán máy của mình cho tất cả mọi người trên thế giới,Loại bỏ người trung gian,đơn giản hóa quy trình,với tư cách là nhà sản xuất, chúng tôi gặp trực tiếp khách hàng để nhận ra mức giá ưu đãi của nhà máy thực tế.