เพิ่มประสิทธิภาพวิธีการผลิตเครื่องแปรรูปข้าว

วันที่:2019/01/12

มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของการพัฒนาเครื่องแปรรูปข้าว,เราจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงบทบาทสำคัญของการพัฒนาเครื่องแปรรูปข้าว, กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องแปรรูปข้าวการทำงานปกติของเครื่องแปรรูปข้าวไม่เพียง แต่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต แต่ยังสามารถเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องแปรรูปข้าวได้อีกด้วย, แต่ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถลดอุบัติการณ์ของอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน.

rice processing machine price for sale

1.ตรวจสอบความบังเอิญของแม่พิมพ์บนและล่างและความทนทาน, ตรวจสอบว่าอุปกรณ์กำหนดตำแหน่งตรงตามข้อกำหนดหรือไม่. เครื่องแปรรูปข้าวหลังจากอากาศเริ่มทำงาน 2 นาที, หากพบว่ามีเสียงผิดปกติหรือขัดข้องควรหยุดทันที, จะได้รับการแก้ไขปัญหา, จนกว่าเครื่องแปรรูปข้าวจะเริ่มทำงานได้ตามปกติ.

2. เมื่อนำข้าวกลับมา, ต้องปิดเครื่องและหยุดทำงาน. เมื่อ โรงงานแปรรูปข้าว กำลังทำงาน, ด้านหลังของเครื่องไม่ได้รับอนุญาตให้ยืน. เครื่องแปรรูปข้าวทำงานไม่ปกติ, ควรหยุดการแก้ไข. ห้ามใช้มือในการแก้ไขเครื่องแปรรูปข้าวโดยเด็ดขาด, เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่มือ.

rice processing machine philippines india nigeria

3.ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยของเครื่องแปรรูปข้าวอย่างเคร่งครัด, ตามข้อกำหนดของการปฏิบัติงานในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันแรงงาน. ก่อนสตาร์ทให้ตรวจสอบมอเตอร์อย่างละเอียด, สวิทช์, เส้นและสายดินเป็นเรื่องปกติ, สถานะของแข็ง, ตรวจสอบการควบคุมเชิงกลของชิ้นส่วนต่างๆ, ปุ่ม, ฯลฯ. อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง.

rice processing machine for sale

ความเข้าใจที่ครอบคลุมและการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของ การพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปข้าว และผลกระทบของมัน, และกำหนดมาตรการตอบโต้การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์. เครื่องแปรรูปข้าวสำหรับความคิดริเริ่มในการทำงานที่ดีในการควบคุมระดับมหภาคของเมล็ดพืช, เพื่อรักษาสมดุลของอุปสงค์และอุปทานข้าว, และส่งเสริมการพัฒนาที่ดีของเศรษฐกิจจีนมีความสำคัญอย่างยิ่ง